Tê thu 90/75 ( Tê giảm) PP-R Vitosa

241.200₫ 268.000₫
Tê thu 90/75 là một phụ kiện của PP-R Vitosa, dùng để chuyển bậc đường ống khi phân nhánh đường ống.