Tê thu 110/90 ( Tê giảm) PP-R Vitosa

405.000₫ 450.000₫
Tê thu là một phụ kiện PP_R, chúng dùng để chuyển bậc khi phân nhánh đường ống nước. Kết nối các đường ống chuyển bậc lại với nhau.