Tê thu 110/75 ( Tê giảm) PP-R Vitosa

405.000₫ 450.000₫
Tê thu là một phụ kiện PP-R Vitosa, sản phẩm dùng để chuyển bậc khi phân nhánh đường ống. Tê thu được dùng để hàn nối các đường ống khi chuyển bậc.