Phụ kiện trơn chịu nhiệt PP-r

Nối trơn 25 PP-R Vitosa

4.590₫ 5.100₫

Nút bít trơn 20 PP-R Vitosa

2.520₫ 2.800₫

Lơi ( chếch) 20 PP-R Vitosa

4.050₫ 4.500₫

Mặt bích

6.000₫ 7.000₫

Co trơn 25 PP-R Vitosa

6.750₫ 7.500₫

Rắc co nhựa 25 PP-R Vitosa

50.220₫ 55.800₫

Ống tránh 20 - PP-R Vitosa

22.050₫ 24.500₫

Tê đều 25 PP-R Vitosa

8.820₫ 9.800₫

Co trơn 20 PP-R Vitosa

5.130₫ 5.700₫