Ống dẫn nước áp lực PN16

Ống nhựa PP-r PN16 90x12.3

373.500₫ 415.000₫

Ống nhựa PP-r PN16 110x15.1

568.000₫ 632.000₫

Ống nhựa PP-r PN16 140*19.2

895.500₫ 995.000₫

Ống nhựa PP-r PN16 160x21.9

1.242.000₫ 1.380.000₫