Nối trơn ( Nối thẳng)

Nối trơn 20 PP-R Vitosa

2.700₫ 3.000₫

Nối trơn 25 PP-R Vitosa

4.590₫ 5.100₫

Nối trơn 32 PP-R Vitosa

7.020₫ 7.800₫

Nối trơn 40 PP-R Vitosa

11.250₫ 12.500₫

Nối trơn 50 PP-R Vitosa

20.520₫ 22.800₫

Nối trơn 63 PP-R Vitosa

20.520₫ 22.800₫

Nối trơn 75 PP-R Vitosa

69.300₫ 77.000₫

Nối trơn 90 PP-R Vitosa

117.000₫ 130.000₫

Nối trơn 110 PP-R Vitosa

189.000₫ 210.000₫