Nối ren ngoài PP-R

Nối ren ngoài 32*1" PP-R Vitosa

98.100₫ 109.000₫

Nối ren ngoài 63*2" PP-R Vitosa

522.000₫ 580.000₫

Nối ren ngoài 90*3" PP-R Vitosa

1.665.000₫ 1.850.000₫