Nhà máy sản xuất sản phẩm của Vitosa

Tập thể nhân viên nhà máy

Công nghệ tự động hóa

Ống nhựa thành phẩm

Nguyên vật liệu sản xuất ống và phụ kiện nhựa PP-r