Máy nước nóng năng lượng mặt trời

VITOSA VT-N01-30

12.600.000₫ 18.000.000₫

VITOSA VT-N01-24

10.080.000₫ 14.400.000₫

VITOSA VT-N01-20

8.400.000₫ 12.000.000₫

VITOSA VT-N01-18

7.560.000₫ 10.800.000₫

VITOSA VT-N01-15

6.300.000₫ 9.000.000₫

VITOSA VT-N02-30

14.609.000₫ 20.870.000₫

VITOSA VT-N02-20

9.737.000₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-24

11.683.000₫ 16.690.000₫

VITOSA VT-N02-20

9.737.000₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-18

8.764.000₫ 12.520.000₫

VITOSA VT-N02-15

7.301.000₫ 10.430.000₫

VITOSA VT-N02-12

5.845.000₫ 8.350.000₫