Máy nước nóng năng lượng mặt trời

VITOSA VT-N01-30

14.400.000₫ 18.000.000₫

VITOSA VT-N01-24

11.520.000₫ 14.400.000₫

VITOSA VT-N01-20

9.600.000₫ 12.000.000₫

VITOSA VT-N01-18

8.640.000₫ 10.800.000₫

VITOSA VT-N01-15

7.200.000₫ 9.000.000₫

VITOSA VT-N02-30

16.696.000₫ 20.870.000₫

VITOSA VT-N02-20

11.128.000₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-24

13.352.000₫ 16.690.000₫

VITOSA VT-N02-20

11.128.000₫ 13.910.000₫

VITOSA VT-N02-18

10.016.000₫ 12.520.000₫

VITOSA VT-N02-15

8.344.000₫ 10.430.000₫

VITOSA VT-N02-12

6.680.000₫ 8.350.000₫