Miễn phí giao trong phạm vi Tp.Hồ Chí Minh. Ngoài khu vực trên Vitosa sẽ báo giá chi phí giao hàng khi khách hàng chấp nhận đơn hàng.