Trong quá trình sử dụng sản phẩm của Vitosa, quý khách hàng có gặp trục trặc gì về sản phẩm, cần hỗ trợ và tư vấn thêm . Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành của VITOSA để được trợ giúp. Hotline: (028) 62 557 557.

  • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành ( tính từ ngày được ghi trên phiếu bảo hành – mục dòng “ ngày xuất phiếu”).
  • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn không được tẩy xóa và có dấu của nhà sản xuất.
  • Sửa chữa hoặc thay đổi sản phẩm ( bộ phận) nếu sản phẩm bị lỗ hoặc hư hỏng nguyên nhân từ phía nhà máy.
  • Nguồn nước sử dụng thông qua sản phẩm phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt theo quy định hiện hành của bộ Y Tế QCVN:02:2009/BYT hoặc quy định liên quan khác hiện hành. Không lẫn tạp chất.
  • Phiếu bảo hành có đầy đủ thông tin theo quy định, hợp lệ do Công Ty Vitosa phát hành.
  • Sản phẩm không bị thay đổi, tác động hoặc can thiệp với bất kỳ lý do mà không phải do nhân viên của Công Ty Vitosa.